top of page
WOPR Województwa Lubuskiego

RATUJEMY
LUDZKIE ŻYCIE

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego prowadzi działania ratownicze, polegające w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, a także prowadzenie działań mającym na celu zapobieganie wypadkom, promocję zdrowia, pomoc w likwidacji szkód zaistniałych wskutek klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

Działaność
Lubuskie WOPR

Głównym celem działalności WOPR Województwa Lubuskiego jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym oraz prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości osób przebywających na obszarch wodnych.

Województwo Lubuskie

Programy i projekty

WOPR Województwa Lubuskiego angażuje się i realizuje wiele programów i projektów, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Lubuskiego.

WOPR Województwa Lubuskiego

JAK MOŻESZ POMÓC

Wspierając naszych ratowników i wolontariuszy znacząco przyczyniasz się zwiekszenia bezpieczeństwa osób przebywającymi nad obszarami wodnymi.

Aktualności WOPR WL

Aktualne projekty i działania prowadzone przez WOPR Województwa Lubuskiego.

Struktura WOPR WL

Struktura WOPR WL,  terenowe jednostki organizacyjne (oddziały).

WOPR Województwa Lubuskiego

AKTUALNOŚCI.

PARTNERZY.

WOPR Województwa Lubuskiego jest organizacją pożytku publicznego, której motorem napędowym są ochotnicy i wolontariusze - ludzie z pasją i misją zmieniania świata na lepsze. Wszelkie działania na rzecz ratowania życia nad wodą i szeroko pojętej edukacji są obarczone wysokimi kosztami. Dzięki naszym partnerom, aktywnie działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wolontariusze mogą skupić się na naszej misji - ZERO UTONIĘĆ. W wielkiej mierze to dzięki naszym partnerom i darczyńcom ludzie są bezpieczniejsi nad wodą.

Kawasaki x Lubuskie WOPR
bottom of page