top of page
WOPR Województwa Lubuskiego

PROGRAMY I
PROJEKTY

PROGRAMY & PROJEKTY.

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

RPO.jpg

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt pt. „Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego”

Dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą:
Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pt. „Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego” w kwocie 300 000,00 zł

DZIAŁAJ RAZEM 
Z NAMI
.

WOPR Województwa Lubuskiego

ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Sprawdź jak możesz pomóc

bottom of page