WOPR Województwa Lubuskiego
Line separator

PROGRAMY I
PROJEKTY

PROGRAMY & PROJEKTY.

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

RPO.jpg

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt pt. „Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego”

DZIAŁAJ RAZEM 
Z NAMI
.

WOPR Województwa Lubuskiego

ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Sprawdź jak możesz pomóc