top of page
WOPR Województwa Lubuskiego
Line separator

NASZA
MISJA

NASZA MISJA.

Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego jest największą organizacją na terenie Województwa Lubuskiego, skupiającą ratowników wodnych oraz wszystkie osoby działające w celu zmniejszenia liczby utonięć, edukacji społeczeństwa dla bezpieczeństwa w obszarach wodnych oraz ochrony środowiska wodnego.

Stawianie czoła wyzwaniom współczesnego świata wymaga zaangażowania osób, które potrafią i chcą rozwiązywać problemy, mają różne punkty widzenia i są gotowe podejmować działania. WOPR WL to organizacja powstała w wyniku naszych dążeń do inspirowania i wspierania społeczności. Chcemy, by nasze działania mówiły same za siebie. pracujemy, czerpiąc siłę z postępowych idei, odważnych działań oraz solidnych fundamentów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się i przyłączyć się do nas.

 

Od początku istnienia WOPR Województwa Lubuskiego realizuje cele związane z podniesieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Lubuskiego. Cele te realizuje za pomocą własnych 14 jednostek terenowych, w których działają członkowie, ratownicy, instruktorzy i ludzie dobrej woli.

EDUKACJA, PREWENCJA, RATOWNICTWO.

PARTNERZY.

WOPR Województwa Lubuskiego jest organizacją pożytku publicznego, której motorem napędowym są ochotnicy i wolontariusze - ludzie z pasją i misją zmieniania świata na lepsze. Wszelkie działania na rzecz ratowania życia nad wodą i szeroko pojętej edukacji są obarczone wysokimi kosztami. Dzięki naszym partnerom, aktywnie działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wolontariusze mogą skupić się na naszej misji - ZERO UTONIĘĆ. W wielkiej mierze to dzięki naszym partnerom i darczyńcom ludzie są bezpieczniejsi nad wodą.

Centrum Serwisowe Mostki - Partner WOPR WL
KOIMEX - Partner WOPR WL
BTS - Partner WOPR WL
MIDAM - Partner WOPR WL
bottom of page