top of page
WOPR Województwa Lubuskiego

NASZA
MISJA

NASZA MISJA.

Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego jest największą organizacją na terenie Województwa Lubuskiego, skupiającą ratowników wodnych oraz wszystkie osoby działające w celu zmniejszenia liczby utonięć, edukacji społeczeństwa dla bezpieczeństwa w obszarach wodnych oraz ochrony środowiska wodnego.

Stawianie czoła wyzwaniom współczesnego świata wymaga zaangażowania osób, które potrafią i chcą rozwiązywać problemy, mają różne punkty widzenia i są gotowe podejmować działania. WOPR WL to organizacja powstała w wyniku naszych dążeń do inspirowania i wspierania społeczności. Chcemy, by nasze działania mówiły same za siebie. pracujemy, czerpiąc siłę z postępowych idei, odważnych działań oraz solidnych fundamentów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się i przyłączyć się do nas.

 

Od początku istnienia WOPR Województwa Lubuskiego realizuje cele związane z podniesieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Lubuskiego. Cele te realizuje za pomocą własnych 14 jednostek terenowych, w których działają członkowie, ratownicy, instruktorzy i ludzie dobrej woli.

EDUKACJA, PREWENCJA, RATOWNICTWO.

PARTNERZY.

WOPR Województwa Lubuskiego jest organizacją pożytku publicznego, której motorem napędowym są ochotnicy i wolontariusze - ludzie z pasją i misją zmieniania świata na lepsze. Wszelkie działania na rzecz ratowania życia nad wodą i szeroko pojętej edukacji są obarczone wysokimi kosztami. Dzięki naszym partnerom, aktywnie działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wolontariusze mogą skupić się na naszej misji - ZERO UTONIĘĆ. W wielkiej mierze to dzięki naszym partnerom i darczyńcom ludzie są bezpieczniejsi nad wodą.

Kawasaki x Lubuskie WOPR
bottom of page