top of page

ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIA - PRZETARGI

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu: "Dostawa sprzętu ratowniczego dla WOPR Województwa Lubuskiego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech pojazdów terenowo-użytkowych z homologacją" wyspecyfikowanych, w załączniku nr. 6 do zapytania ofertowego. Postępowanie znajduje się na: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin składnia ofert do: 2022-09-19 10:00:00

Dokumenty do złożenia oferty należy pobrać na portalu: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

bottom of page