top of page

Standardy Ochrony Małoletnch

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich WOPR WL

Uchwała

SOM WOPR WL

Przewodniczący Zespołu Interwencyjnego ds. małoletnich

Jakub Łażewski

+48 726 449 014

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interwencyjnego ds. małoletnich

Zbigniew Zdzitowiecki

+48 506 034 024

Członek Zespołu Interwencyjnego
ds. małoletnich

Marcin Kleczkowski

+48 509 315 384

bottom of page