top of page

Inwestycja w Bezpieczeństwo nad obszarami wodnymi - Gmina Lubniewice | Lubuskie WOPRGmina Lubniewice, położona w sercu regionu bogatego w zbiorniki wodne, stawia na bezpieczeństwo swoich mieszkańców oraz turystów korzystających z lokalnych atrakcji. W tym duchu, Burmistrz Lubniewic - Radosław Sosnowski, Prezes Lubuskiego WOPR - Robert Fredrych oraz Przemysław Matczak - Prezes WOPR Lubniewice zawarli umowę o realizacji zadania publicznego, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 
Środki, w wysokości 35 000 zł, zostaną skierowane na szereg działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Umowa ta pozwoli na systematyczne przeprowadzanie patroli zbiorników wodnych, co jest kluczowym elementem w zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom i reagowaniu na nie. Dodatkowo, finansowanie umożliwi organizację szkoleń dla ratowników, co jest niezbędne do utrzymania wysokich standardów gotowości i umiejętności ratowniczych. Nie mniej ważne jest utrzymanie sprzętu i bazy ratowniczej, co gwarantuje efektywność i skuteczność przeprowadzanych akcji ratunkowych.Inicjatywa ta pokazuje, że mimo braku systemowego wsparcia dla ratownictwa wodnego, samorządy takie jak Gmina Lubniewice mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa wodnego. Wspierając działania Lubuskiego WOPR samorząd przyczynia się do zwiększenia efektywności działań ratowniczych oraz edukacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na lokalną społeczność.


Umowa ta stanowi ważny krok ku zapewnieniu długotrwałego bezpieczeństwa na terenach wodnych gminy Lubniewice. Realizacja wspomnianych działań przyczyni się nie tylko do bezpośredniej ochrony życia i zdrowia osób korzystających z zbiorników wodnych, ale także do wzrostu atrakcyjności regionu jako bezpiecznego miejsca wypoczynku.Zawarcie umowy o realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Lubniewice a Lubuskim WOPR jest wyrazem odpowiedzialności i zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa wodnego. Inwestycja ta pokazuje, jak ważne jest dla lokalnych władz zapewnienie bezpiecznego środowiska dla wszystkich korzystających z bogactwa naturalnego regionu. Poprzez systematyczne patrole, szkolenia oraz utrzymanie sprzętu, Lubuskie WOPR z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków na wodzie, co stanowi cel nadrzędny dla wszystkich stron tej umowy.

160 wyświetleń

Commentaires


bottom of page