top of page

pt., 20 paź

|

Gdynia

Szkolenie operatora skutera ratowniczego

Szkolenie operatora skutera ratowniczego K38, na którym zapoznacie się z techniką operowania skuterem oraz używania go do ratowania życia.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Szkolenie operatora skutera ratowniczego
Szkolenie operatora skutera ratowniczego

Czas i lokalizacja

20 paź 2023, 11:00 – 22 paź 2023, 16:00

Gdynia, Władysława IV 12, 81-353 Gdynia, Polska

Goście

O wydarzeniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do operowania skuterem oraz wykonywania działań z jego użyciem w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy na akwenach. 

Cena: 550 zł (wymagana aktualna składka członkowska WOPR WL) (Liczba miejsc ograniczona)

Cena nie zawiera: dojazdu, wyżywienia, noclegu, sprzętu ochrony osobistej, ubezpieczenia NNW 

Informacje: + 48 661 876 251

Absolwent tego szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testów, kontroli i przygotowaniu jednostki do pracy oraz zadań praktycznych uzyska certyfikat: Operator K38, poziom 3. Będzie on również przygotowany do wykonywania działań:

1. Pełnienia funkcji operatora skutera. 

2. Manewrowaniem skuterem bez/z platformą. 

3. Codziennej obsługi skutera. 

4. Przygotowanie skutera do transportu. 

5. Kierowanie zespołem ratowniczym podczas akcji. 

6. Wydawanie poleceń jako dowodzący jednostką. 

7. Zachowanie się podczas wypadnięcia i/lub wywrócenia jednostki. 

8. Doboru właściwego sprzętu ochrony osobistej. 

9. Stosowania zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz komunikacji

zespołu ratowniczego. 

10.Uczestnictwa w akcjach ratowniczych z użyciem skutera ratowniczego.

Wymogi formalne:

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu.
  3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia skuterów wodnych. (minimum: patent Sternik Motorowodny)
  4. Ubezpieczenie NNW na szkolenie z użyciem skuterów wodnych.

Każdy uczestnik szkolenia podczas zajęć praktycznych obowiązkowo posiadać musi wyposażenie osobiste w skład którego wchodzą:

- kombinezon neoprenowy z długą nogawką lub skafander suchy; 

- kamizelka asekuracyjna do sportów motorowodnych; 

- kask przeznaczony do sportów motorowodnych; (Marine Safety Helmet PAS028:2002) 

- buty do pracy w wodzie;

- rękawice ochronne do sportów wodnych; 

- gwizdek.

Bez powyższego kompletnego wyposażenia kursant nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach praktycznych, co wiążę się z nieukończeniem przez niego szkolenia.

Szkolenie jest ciężkie fizycznie i wymaga od uczestników dobrej formy psycho – fizycznej. Zaleca się posiadanie kilku batonów energetycznych, wody lub napoju izotonicznego, okularów przeciwsłonecznych, kremu z filtrem UV.

Szkolenie prowadzi Jakub Friedenberger - instruktor lider K38 Poland

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page