top of page
bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Analiza zagrożeń

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714) zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na dokonaniu analizy zagrożeń, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Kontakt

Elżbieta Stojanowska

Inżynier nawigacji morskiej spec. ratownictwo morskie 

OOW | NEBOSH IGC

Specjalista WOPR WL do spraw bezpieczeństwa na obszarach wodnych

W sprawach dotyczących analizy zagrożeń na obszarach wodnych i pływalniach prosimy o kontakt z naszym specjalistą.

Elżbieta Stojanowska - Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa nad Obszarami wodnymi_edited.jp
bottom of page