top of page

Wspólnie dla bezpieczeństwa i środowiska: WFOŚiGW w Zielonej Górze wspiera Lubuskie WOPRW obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, współpraca międzysektorowa nabiera szczególnego znaczenia. Przykładem takiego synergicznego działania jest owocna współpraca pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubuskiego (WOPR WL). To partnerstwo, zacieśnione podczas niedawnego spotkania w siedzibie Funduszu, rzuca nowe światło na potencjał wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa nad wodą.

 

Spotkanie to, na którym obecni byli Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - Mirosław Glaz, Prezes WOPR Województwa Lubuskiego - Robert Fredrych, oraz Prezes WOPR Gubin Jacek Czerepko, skupiło się na omówieniu bieżących i przyszłych projektów, z szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych. Dyskusja ta podkreśliła znaczenie adaptacji i modernizacji ratownictwa wodnego, aby sprostać nowym zagrożeniom i zwiększyć bezpieczeństwo w strefach wodnych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod kierownictwem Prezesa Mirosława Glaza, jest instytucją, która od lat aktywnie wspiera projekty proekologiczne i inicjatywy zmierzające do ochrony zasobów naturalnych naszego regionu. Przez współpracę z WOPR WL, Fundusz rozszerza swoje działania na obszar bezpieczeństwa wodnego, co jest kluczowe w kontekście rosnących ryzyk związanych ze zmianami klimatu.
"Jesteśmy świadomi, że zmiany klimatyczne wprowadzają nowe wyzwania dla bezpieczeństwa nad wodą. Naszym celem jest nie tylko reagowanie na aktualne potrzeby, ale przede wszystkim proaktywne działanie, aby przystosować się do przyszłych warunków. Współpraca z Lubuskim WOPR jest dla nas istotnym elementem strategii działania. Dzięki wspólnym projektom możemy nie tylko zwiększyć efektywność naszych działań, ale także promować innowacyjne podejście do ochrony środowiska i bezpieczeństwa na wodzie" -mówi Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze - Mirosław Glaz.

 Prezes Lubuskiego WOPR Robert Fredrych, podkreśla, że wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest nieocenione dla realizacji misji ratowniczej organizacji. Nowoczesne podejście do ratownictwa wodnego, uwzględniające najnowsze technologie i metody pracy, jest możliwe dzięki takim partnerstwom. Wzmocnienie potencjału operacyjnego Lubuskiego WOPR, w tym poprzez inwestycje w sprzęt, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w województwie.

 

Jacek Czerepko, uczestniczący w spotkaniu, zwrócił uwagę na ważność edukacji ekologicznej i promowania odpowiedzialnych postaw wśród społeczności lokalnych, szczególnie w kontekście ochrony wód i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

 

To spotkanie i zapoczątkowane podczas niego inicjatywy stanowią obiecujący przykład, jak współpraca między organizacjami skoncentrowanymi na ochronie środowiska i bezpieczeństwie może przynosić realne korzyści dla społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego. Inwestycje w projekty WOPR WL, wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie tylko przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa nad wodą, ale również staną się częścią szerszej strategii adaptacyjnej wobec zmian klimatycznych.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego w obliczu zmieniającego się klimatu wymaga nowych rozwiązań i ciągłej współpracy. Inicjatywa ta pokazuje, że poprzez połączenie sił, zaangażowanie i innowacyjne myślenie, możemy skutecznie stawić czoła wyzwaniom przyszłości, dbając jednocześnie o nasze środowisko naturalne i bezpieczeństwo mieszkańców.

208 wyświetleń

Comments


bottom of page