top of page

„Odrzański rejs marzeń”

Lubuskie WOPR przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zakończyło realizację pilotażowego projektu „Odrzański rejs marzeń”, który miał na celu nie tylko zapewnienie niezapomnianych przeżyć, ale również edukację i aktywację seniorów z województwa lubuskiego.

Projekt obejmował trzy rejsy po Odrze, które odbyły się na trasach:


1. Cigacice - Krępa - Cigacice

2. Słubice - Kostrzyn nad Odrą - Słubice

3. Słubice - Urad - Słubice


Każdy z rejsów rozpoczął się od szkolenia z zasad bezpieczeństwa, po którym seniorzy wyruszyli w malownicze podróże po Odrze. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno naszych rzek z zupełnie nowej perspektywy oraz spróbować swoich sił za sterami łodzi.


Aktywizacja seniorów


Jednym z kluczowych celów projektu była aktywizacja seniorów z województwa lubuskiego i to zadanie zostało w pełni osiągnięte. Poprzez udział w rejsach, szkoleniach i wspólnych zajęciach, seniorzy mieli możliwość integracji, nawiązania nowych znajomości i aktywnego spędzenia czasu. Radość i entuzjazm uczestników potwierdziły, jak ważne są takie inicjatywy dla poprawy jakości życia naszych seniorów.


Dzięki takim projektom nawiązywane są również relacje międzypokoleniowe. Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w organizacji rejsów i szkoleń, mieli okazję spędzić czas z seniorami, co sprzyjało wymianie doświadczeń i budowaniu wzajemnego zrozumienia. To bardzo pozytywne zjawisko, które wzmacnia więzi społeczne i tworzy atmosferę wzajemnego wsparcia.

Edukacja i pierwsza pomoc


Ważnym elementem każdego rejsu były zajęcia z pierwszej pomocy. Seniorzy uczyli się, jak prawidłowo korzystać z defibrylatora AED oraz jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Wielu z uczestników przyznało, że wcześniej nie mieli pojęcia, jak używać AED, mimo że widzieli je w miejscach publicznych. Dzięki praktycznym szkoleniom pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, seniorzy nabyli cenne umiejętności, które mogą uratować życie.

Projekt „Odrzański rejs marzeń” spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Seniorzy byli zachwyceni możliwością poznania rzeki od "drugiej strony" oraz zdobycia nowych umiejętności w bezpiecznych i spokojnych warunkach. Podczas każdego rejsu przygotowany był również poczęstunek, podczas którego uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami.Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który wspiera działania na rzecz seniorów w regionie. Dzięki temu wsparciu możliwa była organizacja tak ciekawych i niecodziennych aktywności dla seniorów i zapewnić wszystkim uczestnikom komfortowe warunki.


Jesteśmy dumni z sukcesu projektu „Odrzański rejs marzeń”. Wierzymy, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy jest niezwykle ważna, a możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej natury, przynosi wiele radości i korzyści zdrowotnych naszym seniorom.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a Urzędowi Marszałkowskiemu za nieocenione wsparcie.

2 wyświetlenia

Comments


bottom of page