top of page

Dotacja dla WOPR WL - WFOŚiGW w Zielonej Górze ->


25.09.2023 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze - Mariusz Herbut i Prezes Lubuskiego WOPR - Robert Fredrych podpisali umowę dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego”Fundusz udzielił dotacji inwestycyjnej w kwocie 150.000 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony pojazd operacyjno-patrolowy z wyposażeniem oraz przyczepa transportowa. Całkowita wartość zadania: 310.000 zł.


5 wyświetleń

Comments


bottom of page